•  +31 (0)38 444 90 09
  •  

Fluke 500-serie Motor Drive Analyzers

Fluke 500-serie Motor Drive Analyzers
Fluke MDA Monitoring generatoren en motoren De MDA-510 en MDA-550 zijn de ideale draagbare instrumenten voor het analyseren van motoraandrijvingen. Ze kunnen u helpen veelvoorkomende problemen van motoraandrijvingen met omvormer op te sporen en te verhelpen. Uitgebreide beschrijving

Maak het complexe storingzoeken aan motoraandrijvingen eenvoudig. Met geleide testopstellingen en geautomatiseerde metingen aan aandrijvingen die betrouwbare, herhaalbare testresultaten produceren.

De Fluke MDA 510 en MDA 550 Motor Drive Analyzers besparen u tijd. U hoeft geen complexe metingen meer in te stellen en het storingzoeken voor frequentiegeregelde aandrijvingen wordt veel eenvoudiger. Kies gewoon een test en de stapsgewijs geleide metingen tonen u waar u spannings- en stroomaansluitingen kunt maken. Daarnaast zorgen de vooraf ingestelde meetprofielen ervoor dat u alle gegevens registreert die u nodig hebt voor elke kritiek deel van de motoraandrijving, van de ingang naar de uitgang, de DC-bus en de motor zelf. Van eenvoudige tot geavanceerde metingen, met de MDA-500-serie kunt u alles aan. En met een ingebouwde rapportgenerator kunt u snel en eenvoudig betrouwbare vooraf/achteraf-rapporten opstellen.

De MDA-510 en MDA-550 zijn de ideale draagbare instrumenten voor het analyseren van motoraandrijvingen. Ze kunnen u helpen veelvoorkomende problemen van motoraandrijvingen met omvormer op te sporen en te verhelpen. De Fluke MDA-510 en MDA-550 Motor Drive Analyzers maken gebruik van geleide testmetingen om het analyseren gemakkelijker dan ooit te maken.

Ingang van de aandrijving

Meet de ingangsspanning en -stroom om snel te zien of waarden binnen aanvaardbare grenzen liggen door de nominale spanning van de frequentiegeregelde aandrijving (VSD), ook wel bekend als variabele frequentieaandrijving of aandrijving met instelbaar toerental, te vergelijken met de werkelijke voedingsspanning. Controleer vervolgens de ingangsstroom om vast te stellen of de stroom de maximale waarde niet overschrijdt en de geleiders voldoende bemeten zijn. U kunt ook controleren of de harmonische vervorming binnen een aanvaardbaar niveau is door visueel de vorm van de golfvorm te controleren of door het scherm voor het harmonischenspectrum te bekijken (MDA-550), met zowel de totale harmonische vervorming als de afzonderlijke harmonischen.

Spannings- en stroomonbalans

Controleer de spanningsonbalans bij de ingangen van de frequentiegeregelde aandrijving om te controleren of de fase-onbalans niet te hoog is (> 6-8%) en of de faserotatie klopt. U kunt ook op stroomonbalans controleren, omdat een te grote onbalans kan duiden op een probleem met de gelijkrichter van de aandrijving.


Uitgebreide metingen van harmonischen

Te hoge harmonischen zijn niet alleen een bedreiging voor uw roterende machines maar ook voor andere apparatuur die is aangesloten op het elektrisch systeem. Met de MDA-550 kunt u de harmonischen van de motoraandrijving zoeken maar ook de mogelijke effecten van de schakelelektronica van de omvormer ontdekken. De MDA-550 heeft drie bereiken voor harmonischen, van de 1e t/m de 51e harmonische, van 1 t/m 9 kHz en van 9 kHz t/m 150 kHz, zodat u elk probleem met betrekking tot harmonische vervuiling kunt opsporen.

DC-bus

Bij een motoraandrijving is het omvormen van AC naar DC in de aandrijving kritiek, omdat de juiste spanning en een adequate afvlakking met lage rimpel nodig is voor de beste prestaties van de aandrijving. Een hoge rimpelspanning kan een indicatie zijn van defecte condensatoren of van een verkeerde bemeting van de aangesloten motor. De registratiefunctie van de MDA-500-serie kan worden gebruikt om de prestaties van de DC-bus dynamisch in de bedrijfsmodus te controleren terwijl er een belasting aan ligt.

Uitgang van de aandrijving

Controleer de uitgang van de omvormeraandrijving, zowel wat betreft de verhouding tussen spanning en frequentie (V/F) als de spanningsmodulatie. Bij hoge meetwaarden van de V/F-verhouding kan de motor oververhit raken. Bij lage meetwaarden van de V/F-verhouding is de aangesloten motor mogelijk niet in staat om het vereiste koppel voor de belasting te leveren zodat het beoogde proces afdoende wordt uitgevoerd.

Spanningsmodulatie

Metingen van het pulsbreedtegemoduleerde signaal worden gebruikt om te controleren op hoogspanningspieken die de isolatie van de motorwikkelingen kunnen beschadigen. De stijgtijd of steilheid van impulsen wordt aangegeven door de dV/dt-waarde (de snelheid van de spanningsverandering in de tijd). Dit dient vergeleken te worden met de gespecificeerde isolatie van de motor. De metingen kunnen ook worden gebruikt voor het meten van de schakelfrequentie om vast te stellen of er een mogelijk probleem is met elektronische schakeling, of met de aarding, waar het signaal stijgt en daalt.

Motoringang

Het garanderen van de spanningstoevoer naar de motoringang is essentieel, en de keuze van de bekabeling van de aandrijving naar de motor is kritiek. Een verkeerde keuze van de bekabeling kan tot beschadiging van zowel de aandrijving als de motor leiden ten gevolge van overmatige gereflecteerde spanningspieken. Het is belangrijk om te controleren of de stroom op de aansluitingen binnen de motorspecificatie ligt, omdat overstroom tot oververhitting van de motor kan leiden, waardoor de levensduur van de statorisolatie kan worden verkort en daardoor de motor voortijdig defect kan raken.

Motorasspanning

Spanningspulsen van een frequentiegeregelde aandrijving kunnen door de stator van een elektromotor in de rotor van de motor worden geïnduceerd, wat tot een elektrische spanning in de rotoras leidt. Als deze rotorasspanning hoger is dan het isolerende vermogen van het lagervet, kan er vonkoverslag plaatsvinden, wat tot put- en groefvorming in het loopvlak van het motorlager leidt; beschadigingen die ervoor kunnen zorgen dat een motor voortijdig defect raakt. De analyzers van de MDA-550-serie worden geleverd met meetpennen met koolstofborstels die gemakkelijk de aanwezigheid van destructieve vonkstromen, terwijl de impulsamplitude en de telling van het aantal gebeurtenissen u in staat stellen om actie te ondernemen voordat er een storing optreedt. Door gebruik van dit accessoire en de mogelijkheden van de MDA-550 kunt u potentiële schade ontdekken zonder te investeren in dure permanent geïnstalleerde oplossingen.

Stapsgewijs geleide metingen garanderen dat u over de gegevens beschikt die u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt

De MDA-500-serie is ontworpen om u te helpen snel en eenvoudig te testen en typische problemen op te lossen bij driefasige en eenfasige motoraandrijvingen met omvormer. Dankzij de informatie op het scherm en de stapsgewijze geleiding kunt u de analyzer gemakkelijk configureren en de metingen aan de aandrijving gemakkelijk uitvoeren om snel betere beslissingen te nemen over onderhoud. Van de voeding tot en met de geïnstalleerde motor biedt de MDA-500 de meetmogelijkheden voor het snelste storingzoeken aan motoraandrijvingen.

Specificaties

Vandentempel

Specialisten in elektrotechnische meet- en testtechniek. Sinds 1974 actief in België, Nederland, Luxemburg, Antillen en Suriname.

Contact

de Netelhorst 8
8051 KE Hattem
+31 (0)38 444 90 09

Nieuwsbrief inschrijving

Als u op de hoogte wil blijven van ons laatste nieuws en data van seminars & beurzen

Zekerheid in spanning

Advies

Gedegen advies om tot een juiste keuze van meetapparatuur te komen.
Uw adviseur heeft zelf meet-ervaring

Levering

Apparatuur voor meten aan en testen van de elektrische infrastructuur, vanaf opwekking tot en met distributie.

Nazorg

Eigen werkplaats met getrainde technici, voor onderhoud, reparaties en kalibraties van uw meetapparatuur
Product trainingen: theorie èn praktijk in het eigen didactische net van Vandentempel
2020 © Vandentempel