•  +31 (0)38 444 90 09
  •  
Service - verhuur volwaardige kabelmeetwagen

Onze service aan u

Een investering in apparatuur betekent het aangaan van een langdurige relatie.
Meet- en testapparatuur dient regelmatig gecontroleerd en gekalibreerd te worden. Daarnaast is bij storingen een adequate en professionele service vereist. Vandentempel levert deze service.

Onze gemotiveerde servicetechnici volgen regelmatig trainingen en zijn erop gericht de beschikbaarheid van uw meetmiddelen zo hoog mogelijk te houden.

Ook verhuurt Vandentempel meetapparatuur. Van eenvoudige isolatieweerstandmeters tot en met een volwaardige kabelmeetwagen.

reparaties

Reparatie

Een storing komt altijd ongelegen. Vandentempel stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van uw meetmiddelen zo hoog mogelijk te houden. Mocht het desondanks eens wat langer duren kunt u in de meeste gevallen een beroep doen op apparatuur in onze uitgebreide verhuurpool. In het geval van een reparatie betaalt u nooit meer dan 1 week huur.

Daarmee heeft u de zekerheid dat de kosten beheersbaar blijven, en is de continuïteit voor uw meetdienst gewaarborgd.

kalibratie

Kalibratie

Kalibreren is het vergelijken van een (meet)resultaat met een standaardwaarde. In het algemeen worden meetinstrumenten voor professioneel gebruik jaarlijks gekalibreerd. Vandentempel Service is in staat uw kostbare instrumenten te kalibreren, ja zelfs op locatie. De werkstandaarden die Vandentempel gebruikt worden op hun beurt jaarlijks gekalibreerd. Daarom kunnen wij garanderen dat de gemeten meetwaarden binnen de aangegeven onzekerheden juist zijn.

Vallen meetwaarden van het meetapparaat buiten de afgesproken toleranties dan zijn wij in staat in overleg met de opdrachtgever de nodige correcties uit te voeren, waarna de meetwaarden weer voldoen aan de gewenste of afgesproken toleranties.

Service aanvraag

Wilt u een kalibratie, een reparatie laten uitvoeren, of een apparaat huren?
Download Serviceformulier
Vul in en email naar
of
uitprinten en faxen naar +31 (0)38 444 90 10
Vandentempel

Specialisten in elektrotechnische meet- en testtechniek.
Sinds 1974 actief in België, Nederland, Luxemburg, Antillen en Suriname.

Contact

 de Netelhorst 8
8051 KE Hattem
 31 (0)38 444 90 09
 info@vandentempel.nl

Nieuwsbrief inschrijving
 
Als u op de hoogte wil blijven van ons laatste nieuws en data van seminars & beurzen

Zekerheid in Spanning
Advies
Gedegen advies om tot een juiste keuze van meetapparatuur te komen.
Uw adviseur heeft zelf meet-ervaring
Levering
Apparatuur voor meten aan en testen van de elektrische infrastructuur, vanaf opwekking tot en met distributie.
Nazorg
Eigen werkplaats met getrainde technici, voor onderhoud, reparaties en kalibraties van uw meetapparatuur
Product trainingen: theorie èn praktijk in het eigen didactische net van Vandentempel