Tangens-Delta

Kabeldiagnose met tangens-delta meetapparatuur
VLF generator FRIDA (TD)

VLF generator FRIDA (TD)

BAUR Hoogspanningstester Isolatietesters

De VLF generator Frida voert, conform bijvoorbeeld de norm CENELEC HD 620 S2, testen uit tot 26.1kV (3U0 voor 15kV-kabels).

VLF generator VIOLA (TD)

VLF generator VIOLA (TD)

BAUR Hoogspanningstester Isolatietesters Tangens Delta

Zoals alle 0,1 Hz generatoren van BAUR levert VIOLA een lastonafhankelijke spanning. U kunt kiezen uit een zuivere sinusspanning, DC spanning of een rechthoekspanning.

VLF generator PHG70 / PHG80 portable

VLF generator PHG70 / PHG80 portable

BAUR Hoogspanningstester PD TD

De universele VLF generator PHG portable is gebaseerd op de succesvolle VLF generatoren uit de PHG serie. De PHG portable kan ingezet worden op locaties waar een kabelmeetwagen of aanhanger niet bij kan komen, bijvoorbeeld bij off-shore toepassingen.

VLF generator PHG 70 en PHG 80

VLF generator PHG 70 en PHG 80

BAUR Hoogspanningstester Isolatietesters

De universele beproevings- en diagnosesystemen PHG 70 en PHG 80 zijn bestemd voor het beproeven van alle type kabels. De generator levert gelijk-, wissel- en een rechthoekspanning. De beproeving van XLPE kabels kan geheel volgens de norm NEN 3620 of NEN HD 620 S2 uitgevoerd worden.

Deelontladingsmeetysteem PD-TaD 62

Deelontladingsmeetysteem PD-TaD 62

BAUR PD TD

Compact kabeldiagnosesysteem PD-TaD 62, te gebruiken met een BAUR frida of viola VLF generator.

 

statex® -  software voor statitische benadering restlevensduur kabels

statex® - software voor statitische benadering restlevensduur kabels

baur logo color
baur logo color

 

 

Ervaring-gebaseerde analyse van de toestand van kabels, en schatting van de resterende levensduur door statistische vergelijkingen.

  • Optimale schatting van de resterende levensduur van het kabeltraject
  • Verlaging storingsfrequentie
  • Vermindering maatschappelijke kosten

De statex® analysesoftware wordt ingezet voor het gedetailleerd bepalen van de verouderingstoestand, de snelheid van de veroudering en de statistische resterende levensduur van een kabeltraject gebaseerd op de dissipatiefactor diagnose (tangens-delta) met VLF (Very Low Frequency) truesinus® testspanning.

statex1In aanvulling op de conventionele evaluatieparameters volgens IEEE 400.2 (SDTD, MTD and ΔTD) , werkt statex® bovendien met een nieuwe parameter - TD-Skirt - die illustratief is voor de tijdstabiliteit van de dissipatiefactor (TD). Hiermee is het mogelijk de verouderingsindex R te berekenen en de snelheid van veroudering VR van het kabeltraject. Verder is het mogelijk een nauwkeurige aanbeveling te ontvangen voor het doen van een vervolgmeting, of wanneer werkzaamheden aan de kabel naar verwachting nodig zullen zijn. De economische levensduur van de cable en bedrijfsspecifieke veiligheidsmarges zijn onderdeel van de berekening; de uitkomst is het optimale bepaling van het moment voor vervanging van de kabel.

Met inachtneming van de richtlijnen van de asset manager en de visualisatie vsn de complexe correlaties tussen de verschillende analyseparameters in een 3D matrix, biedt statex® een nieuwe doorbraak, en een mogelijkheid voor een efficiënte, en operationeel veilige asset management.

Vandentempel

Specialisten in elektrotechnische meet- en testtechniek. Sinds 1974 actief in België, Nederland, Luxemburg, Antillen en Suriname.

Contact

de Netelhorst 8
8051 KE Hattem
+31 (0)38 444 90 09

Nieuwsbrief inschrijving

Als u op de hoogte wil blijven van ons laatste nieuws en data van seminars & beurzen

Zekerheid in spanning

Advies

Gedegen advies om tot een juiste keuze van meetapparatuur te komen.
Uw adviseur heeft zelf meet-ervaring

Levering

Apparatuur voor meten aan en testen van de elektrische infrastructuur, vanaf opwekking tot en met distributie.

Nazorg

Eigen werkplaats met getrainde technici, voor onderhoud, reparaties en kalibraties van uw meetapparatuur
Product trainingen: theorie èn praktijk in het eigen didactische net van Vandentempel
2020 © Vandentempel