•  +31 (0)38 444 90 09
  •  
T-P23 Impulsechometer

Impulsechometer T-P23

De T-P23 is een online impulsechometer voor het lokaliseren van sluimerende- of ook wel intermitterende storingen in laagspanningnetten.

Deze compacte 3-fase impulsechometer is bestemd voor het meten in een laagspanningskabel waarin zich een sluimerende storing bevindt. Het instrument zendt continu een TDR impuls in de kabel, elke meting inclusief de reflecties worden in een geheugen op basis van fifo opgeslagen en overschreven. Zodra het apparaat triggert worden 64 TDR metingen inclusief 200 msec. aan 3-fase spanninginformatie, een zogenaamd event, opgeslagen. De impulsreflectie metingen zijn gesynchroniceerd met de 3-fase spanningen zodat een vergelijk kan worden gemaakt van een TDR beeld dat vlak voor de storing optrad , tijdens het zogenaamde triggertijdstip en erna.

Aan de hand van de impuls-echobeelden kan een foutplaats analyse worden uitgevoerd. Bovendien kan aan de hand van de spanningen nader geanalyseerd worden wat voor een storing het is. Bijvoorbeeld of het een storing betreft die in een hoger niveau van het netwerk heeft plaatsgevonden, in dat geval kan geen goede impulsechometing worden herkend. 


Het bedieninterface van de T-P23 kan een lokale PC of smart phone zijn die via een blue tooth verbinding met de T-P23 communeert. Een tweede en veel effectievere methode is een gprs netwerk op te zetten via het iHostsysteem. Er kan dan via het internet met de in het netwerk geplaatste T-P23-ers gecommuniceerd worden. Zodra een trigger of event heeft plaatsgevonden zal er een email of sms naar de bijvoorbeeld de storingscoordinator worden gestuurd. Op afstand kan een storingslokalisatie worden uitgevoerd.

Het grote voordeel van deze meting is dat elke technicus die bekend is met kabelfoutlokalisatie deze meting kan uitvoeren en begrijpt.

Voorbeeld T P23 meetresultaat

iHost bedieninterfaceBedieninterface T-P23 via de iHost server

De T-P23 kan ook ingezet worden in netten met (langere) aftakkingen of branches, dan wordt het apparaat in de zogenaamde TRS modus gebruikt. Er zijn dan wel minimaal 2 stuks T-P23 nodig.

Bij voorkeur moet de T-P23 ergens aan een eind (niet aan de gevoede zijde) van een kabel geplaatst worden. Als alternatief is het mogelijk om de T-P23 aan de voedende zijde van de kabel te plaatsen, maar dan moet er een sperimpedantie worden toegepast eventueel in combinatie met een automatische zekering.
De T-P23 kan ook ingezet worden samen met de Cable Marker.


Vandentempel

Specialisten in elektrotechnische meet- en testtechniek.
Sinds 1974 actief in België, Nederland, Luxemburg, Antillen en Suriname.

Contact

 de Netelhorst 8
8051 KE Hattem
 31 (0)38 444 90 09
 info@vandentempel.nl

Nieuwsbrief inschrijving
 
Als u op de hoogte wil blijven van ons laatste nieuws en data van seminars & beurzen

Zekerheid in Spanning
Advies
Gedegen advies om tot een juiste keuze van meetapparatuur te komen.
Uw adviseur heeft zelf meet-ervaring
Levering
Apparatuur voor meten aan en testen van de elektrische infrastructuur, vanaf opwekking tot en met distributie.
Nazorg
Eigen werkplaats met getrainde technici, voor onderhoud, reparaties en kalibraties van uw meetapparatuur
Product trainingen: theorie èn praktijk in het eigen didactische net van Vandentempel