•  +31 (0)38 444 90 09
  •  
Mobiel testsysteem voor HS-kabels

Mobiel testsysteem voor HS-kabels

Deze WRV T systemen zijn bedoeld voor het beproeven van kabels ON SITE en op de fabriek. Dit zijn zogenaamde resonantie systemen met variabele frequentie. Deze systemen zijn geschikt voor montage op een trailer, de reactors kunnen in serie en/of parallel worden gekoppeld.

De bedrijfscapaciteit van een kabel vraagt tijdens het beproeven met AC een capacitieve blindstroom. Vooral voor hoogspanningkabels die getest moeten worden met spanningniveaus >> 100 kV is daarom veel vermogen nodig, zowel aan de uitgang maar zeker ook aan de voedende zijde van de beproevings installatie. Voor traditionele testinstallaties zoals een transformator is het praktisch zeer gecompliceerd om lange kabel te beproeven in verband met de benodigde vermogen. Een resonatie-installatie maakt het wel mogelijk om lange kabels te testen zowel ON SITE als ook in de fabriek.

Er zijn twee types resonatie-installaties, met variabele frequentie of variabele inductie zie daarvoor bij stationaire installaties. Een resonantie-installatie met variabele frequentie bestaat uit een frequentie geregelde omvormer, een speciale tussentrafo ook wel exciter genoemd, een reactor of flinke spoel en daarmee in serie wordt het testobject de kabel gekoppeld. Het geheel is zo met elkaar afgestemd dat er bij een bepaalde frequentie ergens tussen de 20 - 200 Hz resonantie ontstaat, de Xc en Xl zijn dan gelijk. Nu dienen alleen de verliezen toegevoerd worden om het proces aan de gang te houden. Typisch is ongeveer 2- 5% van de hoeveelheid vermogen aan de voeding nodig om een kabel te testen met een resonantie installatie. Een typisch belastingsdiagram wordt hieronder getoond. Buiten het rode kader is geen resonantie mogelijk.

Het geheel wordt gecomplementeerd met de benodigde spanningsdelers en randapparatuur zoals pD detectorren en of tangensdelta meetapparatuur.

WRV diagram

Aan de hand van vragenlijst voor mobiele kabelbeproeving WRV kunnen de basisspecificaties geinventariseerd worden.

Vandentempel

Specialisten in elektrotechnische meet- en testtechniek.
Sinds 1974 actief in België, Nederland, Luxemburg, Antillen en Suriname.

Contact

 de Netelhorst 8
8051 KE Hattem
 31 (0)38 444 90 09
 info@vandentempel.nl

Nieuwsbrief inschrijving
 
Als u op de hoogte wil blijven van ons laatste nieuws en data van seminars & beurzen

Zekerheid in Spanning
Advies
Gedegen advies om tot een juiste keuze van meetapparatuur te komen.
Uw adviseur heeft zelf meet-ervaring
Levering
Apparatuur voor meten aan en testen van de elektrische infrastructuur, vanaf opwekking tot en met distributie.
Nazorg
Eigen werkplaats met getrainde technici, voor onderhoud, reparaties en kalibraties van uw meetapparatuur
Product trainingen: theorie èn praktijk in het eigen didactische net van Vandentempel