Colophone

Réalisation du site

Page Design Nederland
Website & Joomla! ontwikkeling
Website Ontwerp


Photografie

Vandentempel BV

Ernie van Beek (www.ernievanbeek.nl)


Questions

Voor vragen over de website van Vandentempel B.V.:
Zie de contact pagina of het email adres en contactgegevens onderop deze pagina.


Droit d'auteur

Vandentempel B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.


Conditions d'utilisation

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

2020 © Vandentempel