•  +31 (0)38 444 90 09
  •  
CHERCHEZ

Sous-stations, testeurs des rélais

Apparatuur voor het testen van netcomponenten in onderstations

Tangensdelta meetapparatuur

Apparatuur voor het bepalen van de verliesfactor van netcomponenten.

Micro-ohmmètres

Micro-ohmmeters met een teststroom vanaf 10 tot 600A

Contrôle des battéries

Testers voor individuele stationaire batterijen en batterijbanken

Injection de courant

Stroomkoffers en multifunctionele testers voor commissioning en meetafhankelijk onderhoud

Testeurs 3-phasé des relais

Stroomkoffers en multifunctionele testers

Testeurs des disjoncteurs

Test- en analyse apparatuur voor vermogensschakelaars

Essaie d'isolation

Isolatieweerstandtesters, Tangens-Delta-testers en deelontladingsanalyzers
2020 © Vandentempel